Visie


Door mijn ervaring  als kunstenaar en creatief therapeut ben ik me ervan bewust welke invloed creativiteit kan hebben op het uiten van gevoelens.


Het is een uitnodiging om te kijken wat er in je leeft.


Via een creatief medium kan je een taal geven aan wat je met woorden niet gezegd krijgt.


Hoe kan je deze energie transformeren  en opnieuw verbinding vinden met je eigen innerlijke intuïtie.


Door te werken met natuurlijke materialen herstellen  we de verbinding tussen de mens en zijn innerlijk creativiteit. 


Ervaring heeft geen belang, het gaat over het proces, niet over resultaat. 

Ieder levend organisme is een open systeem dat alle informatie bevat tot zelfbehoud en zelfactualisering. Ieder van ons beschikt van nature over een innerlijk weten omtrent wat goed en niet goed  voor hem is. Wij noemen dat vermogen “de innerlijke feedbackkracht“. Wij voelen ons gezond als wij over de vrijheid kunnen beschikken om, vanuit binnengekomen informatie ons innerlijk weten aan te spreken en van hieruit te handelen. Dit innerlijk weten, deze feedbackkracht, werkt optimaal naarmate wij ons kunnen openen voor de realiteit in en rondom ons en deze kunnen verwerken .

( Dr R Rijke)